31/10/2013

bệnh quái lạnhà văn mắc bệnh gì không biết
cơm canh rượu thịt đều chê thiu
văn thơ nhạc vợ mình không khí
kể cả trung ương đảng giáo điều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP