02/10/2013

bà chủ trọcái đêm hôm ấy đầy sao
ông khách ở trọ xin vào ngủ chung
nhét không kín cái cửa mùng
sáng ra muỗi đốt sưng cùng cái mông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP