15/10/2013

hành tranganh nhớ lần chia tay năm ngoái
thầy trầm ngâm bên ngọn đèn chong
bảo anh muốn sống thong dong
tuyệt nhiên chớ có đem lòng thù ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP