22/10/2013

tĩnh mịchlàng phong có một tiểu khê
sinh hay ra đó khi về tĩnh tâm
ngồi trên mỏm đá trầm ngâm
tai nghe chuông vọng từ âm vào lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP