02/04/2015

bụi bámhắn về hưu thức khuya dậy trễ
bận rộn toàn những chuyện linh tinh
nhìn đống sách nằm trơ bụi bám
chợt nhận ra bám bụi óc mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP