29/04/2015

nổi trôivượt qua bao thác ghềnh nguy hiểm
lênh đênh trên dòng nước đỏ ngầu
ai không lo con thuyền dân tộc
đang trôi dần đến phía vực sâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP