21/04/2015

ngôn ngữanh yêu dính dáng gì ngôn ngữ
mà chúng ngọt ngào dụ dỗ em
chúng ong bướm lờn vờn tán tỉnh
cả khi anh uống rượu say mèm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP