19/04/2015

tất nhiênmây sẽ ngàn năm mây tụ tán
hợp rồi chia sông sẽ mãi trôi
thời tiết sẽ bốn mùa chuyển đổi
người sẽ trầm luân kiếp luân hồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP