12/04/2015

nghề báođắp chăn ký giả nằm co
nghĩ đến nghề báo vừa lo vừa buồn
chẳng bài nào đáng lên khuôn
vì đảng kiểm soát hết nguồn thông tin
....
bỗng cười ai đọc báo in
khi có trên mạng cả nghìn báo dân
vỗ đùi cái đẹt gãi chân
muốn viết sự thật chỉ cần blog thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP