10/04/2015

lộn giónàng nói tháng tư mà gió lạnh
lạnh cóng thịt da buốt giá lòng
chàng cười bảo hề chi sự vụ
trời tiết xuân thổi lộn gió đông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP