01/03/2019

trò hềphóng đại vai trò đảng ta
hòa giải xung đột hóa ra trò hề
mặt trăm với ủn não nề
như ngồi phải cọc thế kia hở giời!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP