12/05/2020

chống dịch toàn hảomắc bệnh xơ gan đã lâu
không chết… nhiễm dịch toàn cầu covid
người sống biến thành tử thi
nhà nước loan báo chết vì xơ gan

(*) Bệnh nhân COVID-19 thứ 251 ở Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP