21/05/2020

dòng lệtrước giờ hành quyết con bò
ứa nước mắt khóc trong lò sát sinh
vì sợ chết và hãi kinh
người vì miếng thịt giết mình dã man

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP