09/05/2020

người mẹ tử tùđi tìm công lý cho con
mười hai năm mẹ héo hon từng ngày
thương con án tử oan sai
lệ rơi giọt ngắn giọt dài mỗi đêm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP