20/05/2020

ướt átem nhận bó hồng chàng đưa
đang cầm tay dạo phố mưa thình lình
để em ướt át với tình
chàng che dù chỉ cho mình chàng thôi!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP