18/05/2020

thầy tròbuổi sáng thầy bảo rùa ơi
ra ngoài hít thở khí trời sạch trong
tản bộ cho thanh thản lòng
từng bước chánh niệm thong dong đời mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP