04/05/2020

chuyện kỳ thịvi-rút bộc phát từ Tầu
khắp nơi dân gốc Á Châu thiệt thòi
họ bị kỳ thị hẳn hoi
từ gây chuyện chửi đến đòi giết luôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP