11/10/2020

kiếp khổmưa bão dồn dập miền Trung
dâng cao nước lụt một vùng mênh mông
làng xã như biến thành sông
xót thương kiếp khổ của đồng bào tôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP