25/10/2020

lãnh quà thủ tướngcông an xốc nách đưa ra
sau khi cụ nhận thùng quà trung ương
hành động nhân đạo phô trương
cụ mang đôi ủng lội bùn lết đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP