04/10/2020

sân hậntrút ra cơn giận tưởng xong
đâu ngờ lại thấy trong lòng bất an
đã biết chúng làm khổ tâm
tại sao ta vẫn cứ sân hận hoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP