23/10/2020

ý nghĩa "take a knee"họ chọn cách “take a knee”
ôn hòa phản đối những gì bất công
vì họ chân thật cầu mong
công lý ngự trị nơi lương tâm người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP