19/10/2020

vái lạy đất trờianh quỳ vái lạy đất trời
xin cho lũ trả lại người cuốn đi
vợ con mất hết còn gì
làm sao sống nổi kiếp bi thương này

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP