07/10/2020

phụ nữ bất khuấtbắt người cầm bút tự do (*)
nhà báo độc lập chúng lo sợ gì?
những sự thật cô chép ghi
sẵn sàng tù tội chết vì quyền dân?

(*) Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bắt ở Sài Gòn ngày 6/10/2020.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP