01/10/2020

cánh đồngnhìn cánh đồng lúa trổ bông
được mùa tươi tốt lão nông mỉm cười
tất cả là của đất trời
ta chỉ canh tác tạm thời ở đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP