12/11/2012

chiều thurừng phong lá đỏ ối
mưa nhẹ che chung dù
níu tay chị hát nhỏ
bài nước mắt mùa thu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP