22/11/2012

gió tìnhtrách làm chi sở khanh bội bạc
nàng bỏ về sống đất thần kinh
thổi hồn lạc thổ qua sầu thổ
chỉ mong manh một ngọn gió tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP