02/11/2012

cố nhânquen quá khuôn mặt mỹ nhân
con mắt cú vọ định thần hồi lâu
nàng nói xưa mình nha đầu
năm mười bốn tuổi theo hầu nhà quan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP