29/11/2012

lại bước vàosư bác cho cuốn kinh xong mắng
cõi ta bà bát nháo xôn xao
cái vòng chữ nghĩa hao tâm ấy
tưởng bước được ra lại bước vào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP