14/11/2012

chúng ta đã viết được những gì


Người Buôn Gió

tôi đọc trên blog Người Buôn Gió
bài Chúng ta đều ở trong rọ
lòng vừa buồn vừa thấy bâng khuâng
cho số phận những bloggers bất đồng chính kiến

anh ấy cảnh báo ở Việt Nam
những bloggers đứng bên lề trái
đã từng viết những bài có thể bị gạch đỏ
bởi bộ phận theo dõi thông tin văn hóa của công an
nên biết trước sẽ có ngày bị bắt
họ phải nhớ đâu chỉ ngưng gõ bàn phím là xong
vì khi cần có một chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm
hay để phục vụ một mục tiêu chính trị
hay để phục vụ quan hệ với một nước nào đó
là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam
sẽ ra lệnh cho cơ quan an ninh nhặt ra từ rọ
một "của để dành"
mà gán tội tuyên truyền chống nhà nước và đem kết án tù
anh ấy trưng ra trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, AnhBaSG Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần...

nhưng anh nói biết trước sẽ bị bắt không phải để tránh
mà là để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản bình yên
sẵn sàng đi đến nơi biết trước là sẽ đến
để sống không uổng phí những tháng ngày ở đó
biến một ngày bị trừng phạt thành một ngày lợi ích cho tương lai

tôi suy nghĩ nhiều về trường hợp của anh
một người cầm bút không chấp nhận sống thụ động
muốn tự biên soạn kịch bản đời mình
đã can đảm luôn luôn nói lên sự thật
rồi ngẫm lại mình cùng những bạn văn
đang sống yên lành dưới các chế độ có dân chủ có tự do
chúng ta thực sự đã viết được những gì
cho đồng bào còn đang thống khổ
dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản độc tài
trên khắp đất nước quê hương?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP