07/11/2012

phá rừngphá rừng là phá Tây Nguyên
tiếng cồng chiêng đánh loan truyền khắp nơi
nỗi đau biết có thấu trời
người đau thấu dạ nén hơi thở dài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP