16/11/2012

sau phiên tòabắt tay chị phóng viên ngoại quốc
mắt hơi nheo anh nhếch mép cười
nói trên đất nước chúng tôi
bắt người tùy tiện xử người tùy nghi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP