05/04/2013

chuyện quan Tiên Lãng hại ngườixế trưa khách quen ghé vào chuyện vãn
chủ quán rót trà mời khách
xong băn khoăn hỏi
các quan huyện Tiên Lãng biết việc cưỡng chế
và thu hồi đất của nông dân Đoàn Văn Vươn
là không đúng luật pháp nhà nước
trái đạo lý… mà vẫn làm
thế là sao?

khách cười nhếch miệng đáp
ấy là do cái tham che mờ lý trí
làm u ám lương tâm
họ mới âm mưu cưỡng chiếm đất nông dân
theo ý gian bọn cường hào mới
sau đó chia chác nhau kiếm bạc

nhưng các quan còn tàn nhẫn ra lệnh
cho công sai phá sập nhà nạn nhân
thế là sao?

ấy là do cái ác
cái ác đáng lo hơn cái tham

còn đám sai nha huyện xã
biết lệnh quan bất nhân mà vẫn thi hành
thế là sao?

chúng biết điều quấy mà vẫn làm
vì không dám cưỡng lệnh quan trên
sẽ bị mất việc áp bức dân
phải về nhà đuổi gà cho vợ
ấy là do cái sợ
chúng chỉ là thân khuyển mã

giờ tòa án nhân dân
đem anh em nhà Đoàn Văn Vươn ra xử
có công lý gì chăng?

anh em Đoàn Văn Vươn là dân oan
ở thế cùng phải liều sống mái
sai quấy là bộ luật đất đai
là quan chức tham nhũng lạm quyền
chẳng ai trông chờ gì công lý
nơi tòa án ngụy trang!

khách nhấp ngụm trà nói tiếp
cũng đáng trách là nhiều trí thức
có địa vị ưu thế trong xã hội
thấy chuyện trái tai gai mắt
cũng sợ vạ vào thân
không dám phê bình luật đất đai nhà nước
không dám vạch mặt chỉ tên
lũ quan quyền hống hách
cướp đất nông dân
không dám công khai lên tiếng
bênh vực nạn nhân
có bàn thì cũng chỉ bàn suông
vẫn tiếp tục trùm chăn
nghĩ thật đáng buồn!

khách nói xong cảm ơn chủ quán chén trà
đội nón lá bước đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP