13/04/2013

may còn có thơthời văn hóa khẩu hiệu đường phố
của xã hội chủ nghĩa hoang đường
may chúng ta còn thơ mà đọc
để ân cần cảm nhận quê hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP