08/04/2013

gặp lại người xưa


Thiếu nữ áo tím - tranh Đỗ Duy Tuấn

ai cũng vồn vã hỏi mừng
riêng anh, chị lại dửng dưng không chào
anh cười nghĩ cũng chẳng sao
đêm nằm nhớ chị lại thao thức buồn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP