15/04/2013

vấn đáptrong vạn quyển kinh Phật
bộ nào nghĩa thâm sâu
sư bảo đời tỉnh thức
chính là kinh nhiệm mầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP