29/04/2013

hàng rongmấy năm quẩy gánh hàng rong
chị sống ở tỉnh nhưng lòng ở quê
nắng mưa khổ cực trăm bề
đồng nào tiết kiệm gửi về cho con

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP