27/04/2013

người buôn gióhắn kể chuyện đại vệ chí dị
lan man nhưng ngụ ý sâu xa
nên hay được triều đình nhà sản
cho công sai triệu tập uống trà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP