01/11/2013

phép Bùi Giángbị công an đánh sưng mặt mũi
vẫn hô to khẩu hiệu chống Tàu
hắn khoe phép học từ Bùi Giáng
phép côn đồ vây đánh không đau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP