17/10/2013

nước bọttách cà phê uống chung
ăn chung thìa bánh ngọt
em hỏi hắn nói thích
nuốt nước bọt mồm em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP