08/10/2013

tướng Giápđánh pháp rồi đánh mỹ
ngực ông đầy huân chương
giặc ngoài ông đánh thắng
sao thua lũ giặc trong!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP