04/05/2018

câu hỏilề đường bày bán đọt măng
bé thơ buồn ngủ nên nằm ngủ thôi
cán bộ giàu có lên rồi
sao măng cách mạng còn người như em?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP