21/05/2018

quạt ruồitrong lúc các sư thọ trai
tiểu tăng nọ phải luôn tay quạt hầu
tiểu ơi, phải quạt làm sao
bay ruồi ngã mạn đậu vào các sư!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP