16/05/2018

tuổi hồngem ngừng xe đạp trên cầu
bắc ngang một vực nước sâu khôn lường
nằm chênh vênh với tai ương
mong cha mẹ hiểu và thương tuổi hồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP