29/05/2018

đặc khutrước rải rác đặc khu kinh tế
sau cả nước thành khu tự trị
việt nam sẽ như vùng tân cương
tùng phục giống người duy ngô nhĩ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP