09/05/2018

nhớ Trần Hữu Hội (1955-2018)bạn tôi cuộc sống nhọc nhằn
nhưng truyện có chất nhân văn lạ kỳ
không chìm xuống bể sầu bi
phấn đấu đến lúc chia ly cuộc đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP