10/05/2018

dân oan Thủ Thiêmđất giải tỏa ở ngoài qui hoạch
dân uất ức khiếu kiện oan sai
mất nhà đất tức là mất hết
vào tay quan hay lũ cướp ngày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP