06/05/2019

cảm ơntay bồng hai trẻ giữa đường
trong cơn khói lửa chiến trường nhìn quanh
chúng tôi xin cảm ơn anh
thương trẻ vô tội không đành bỏ rơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP