27/05/2019

góa phụmang theo con trẻ sơ sinh
nghĩa trang em đến thăm mình chiều nay
mình ơi em khóc nhớ ngày
mình mơ giải ngũ đắp xây gia đình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP