31/05/2019

chuyện đầy tớ nhân dânhầu hết đầy tớ nhân dân
chắt chiu tiền bạc chẳng cần bảo kêu
nhỡ mai, mỗ chẳng dệt thêu,
nắng mưa còn có túp lều để che

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP