25/05/2019

tù nhân lương tâmmười năm anh ở trong tù
chịu nạn như một sĩ phu can trường
nếu chết sẽ vì quê hương
vì anh đã chọn Con đường Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP